Toužíte poznávat pěšky, na kole Äi jinými dopravními prostÅ™edky přírodní krásy a historické a kulturní zajímavosti v lokalitÄ› Nymburka? Pak si nezapomeňte v dostateÄném pÅ™edstihu zajistit kvalitní ubytování. Ubytovna hotelového, ale i ménÄ› nároÄnÄ›jšího typu, která se nachází v atraktivní, avÅ¡ak klidné lokalitÄ› Nymburka, je ideální variantou nejen pro cyklisty, kteří jistÄ› rádi využijí možnost bezplatného uskladnÄ›ní jízdních kol v areálu ubytovacího zařízení, ale také pro turisty, Å¡kolní třídy, rodiny s dÄ›tmi a celoroÄnÄ› také pro pracovníky nejrůznÄ›jších firem, kteří svým zamÄ›stnancům po dobu služební cesty mohou zajistit stabilní a příjemné zázemí. Ubytovna, která nabízí dobÅ™e vybavené, avÅ¡ak kvalitní ubytování, je Vám k dispozici.

Ubytovací zařízení v Nymburce je Vám k dispozici

Ubytovna s náplní turistického, sociálního, ale i dlouhodobého ubytování zamÄ›stnanců firem i ubytování Å¡kolních výletů zaruÄuje prvotřídní komfort. Za sympatickou cenu můžete pÅ™espat v jednolůžkových, dvojlůžkových, třílůžkových, ÄtyÅ™lůžkových Äi pÄ›tilůžkových pokojích, které jsou vhodnÄ› zařízeny a ÄistÄ› upraveny. StejnÄ› jako kuchyňka a klubovna, které jsou souÄástí ubytovacího komplexu.