Zima je sice ještě daleko, nicméně chladné počasí na sebe nenechává příliš čekat. Topná sezóna se kvapem blíží, pokud již nebyla někde zahájena. Obyvatelé bytů, jež jsou vytápěny centrálně, musí čekat, až jim radiátory rozehřejí ze vzdálených tepláren. Vlastníci rodinných domů si mohou, dle libosti, přitopit, kdy to sami uznají za vhodné. Tato výhoda je však vykoupena nevýhodou, kdy pokud staré zařízení vypoví svou službu, musí se o zajištění nového postarat majitel sám ze svých prostředků.
energetická třída domu
Spousta nemovitostí je vytápěna tuhými palivy, tedy dřevem nebo spíše uhlím. Uhlí má jako palivo lepší výhřevnost a delší dobu hoření. Má však tu nevýhodu, že jeho spaliny znečišťují ovzduší. I když by si majitelé starých kotlů rádi pořídili nové, mnohdy jim na ně nezbývá dostatek prostředků. To se v současné době může změnit.
Ministerstvo životního prostředí se v posledních letech stále snaží, aby se ovzduší v našich podmínkách zlepšilo. Z toho důvodu již několikrát probíhaly dotační akce na modernizaci a hlavně ekologičnost vytápění. Aktuálně probíhá další z akcí a to druhá výzva takzvaných Kotlíkových dotací. Zaměřena je na vlastníky nemovitostí, kteří topí tuhými palivy ve starých typech kotlů s ručním přikládáním.
údržba kotle
Z dotace je možné získat příspěvek na pořízení nového zdroje tepla a to:
Ø tepelného čerpadla
Ø automatického kotle pouze na biomasu
Ø kotle na biomasu s ručním přikládáním
Ø plynového kondenzačního kotle
Ø nebo kombinovaného automatického kotle na uhlí a biomasu.
Výše podpory činí 80% výdajů, maximálně však 120 000 Kč v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu nebo kotel na biomasu s ručním přikládáním. V případě kotle plynového kondenzačního, nebo automatického kombinovaného kotle na uhlí a biomasu je to pak 75% výdajů, maximálně ovšem 95 000 Kč. Dotace může být navýšena o 7 500 Kč v případě, kdy žadatel žije v obci, která je v seznamu obcí s dlouhodobě zhoršeným ovzduším.
české drobné a papírové peníze
Žádosti o dotace se podávají na příslušných krajských úřadech, od 5.9.2017 do 31.12.2018. Každý krajský úřad má však příjem žádostí omezen na určitý počet, proto je dobré se o podmínkách a možnostech blíže informovat přímo na příslušném úřadě, nebo na jeho internetových stránkách.