Datová schránka sama o sobě je pro fyzickou osobu nepovinná. Zřizuje se na její žádost. Každá taková fyzická osoba má nárok si zřídit jednu datovou schránku a to zcela bezplatně. Právnické osoby to mají jinak. Těm zákon ukládá povinnost si tuto datovou schránku pořídit. A co je vlastně datová schránka? Jedná se o informační systém veřejné správy. Jejím zřizovatelem i správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Díky systému mohou majitelé této schránky přijímat a odesílat úřední dokumenty v elektronické podobě.
google na monitoru.jpg
Díky tomu je komunikace s úřady rychlejší, levnější a spolehlivější. Proto se tento způsob doručování úředních dokumentů stává čím dál více oblíbené. A jak tedy probíhá zřízení? Záleží na tom, zda si tuto schránku zřizujete jako fyzická osoba, právnická osoba anebo jako orgán veřejné správy.
místo podpisu.jpg

Datová schránka versus fyzická osoba

Pokud se rozhodnete si tuto službu zřídit, máte několik možností. Velmi oblíbený je CZECH POINT, který najdete na pobočkách České pošty. Jako druhá možnost je zaslat žádost spolu s ověřenými podpisy na adresu Ministerstva vnitra ČR. U této možnosti počítejte s poplatkem za ověření podpisů. Jako poslední možností je elektronické podání. Jelikož je žádost úřední dokument, musí obsahovat náležitosti. Jedná se o jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, státní občanství a v neposlední řadě už zmíněný ověřený podpis osoby. Ke zřízení dochází do třech pracovních dní od podání žádosti.

Datové schránky můžete ovládat jednodušeji

K přihlášení dochází pomocí přístupových údajů. Je to klasický systém přihlášení, který znáte při přihlášení do emailu, různých stránek, sociálních sítí. Proto je to velmi jednoduché a není potřeba na tom hledat nic složitého. K doručení dokumentů poté dochází okamžikem přihlášení fyzické nebo právnické osoby do schránky. Pokud k přihlášení nedojde do 10 dnů od doručení dokumentu do této schránky, bere se poslední den této lhůty za datum doručení dokumentu. Samozřejmě posílání dokumentu může docházet i naopak. Dokument se nahrává klasicky jako příloha. Datové schránky mají velké výhody, ale také nevýhody.