Téměř všichni nahrazujeme staré a opotřebované věci novými a mimo toho, že jsme schopni staré věci odvážet například na sběrný dvůr, už si příliš neuvědomujeme, jaký má tento trend vliv na životní prostředí a ve výsledku i na nás. Způsob, který vytváří odpad, nazýváme lineární ekonomikou. Odpad se nejčastěji skládkuje či spaluje, čímž ztrácí svou prvotní úlohu a je v nejlepším případě alespoň přeměněn na energii. Nejde však o udržitelné chování, které je pro správné fungování světa nezbytné.

cirkulární ekonomika

Naopak cirkulární ekonomika https://www.moneyworld.cz/kategorie/ekonomika/ řeší velký odpadový problém. Slovo cirkulární napovídá, že se jedná o uzavřený kruh koloběhu výrobků, to znamená, že nevzniká téměř žádný opad. Na počátku vzniká výrobek ze surovin, které byly recyklované a nemuselo tak dojít k zbytečné těžbě dřeva, kovů či jiných materiálů. Dále je také kladen důraz na ekologickou výrobu, která bude šetrná jak k výrobku, tak k životnímu prostředí. V další fázi dochází k nákupu výrobku, který však po několika letech ztrácí svou hodnotu a vzhled a proto již nemusí splňovat designové či jiné nároky vlastníka. V takovém případě ho majitel donese na sběrné místo, kde dochází k jeho renovaci či opravě výrobku. Jestliže výrobek není možné renovovat ani opravit, dochází k separaci materiálů. Separované materiály se dále používají na výrobu nových výrobků a dochází tak k recyklaci.

Cu dráty

Zde se kruh uzavírá, protože navazuje opět na vznik surovin, potřebných k výrobě nových produktů. Ve fázi recyklace dochází i k separaci materiálů, které již není možné používat na výrobu nových výrobků, vzniká tak zbytkový odpad, který je bohužel v jakékoliv formě ekonomiky nevyhnutelný. Důležité však je, že jeho množství je nesrovnatelně menší než v případě lineární ekonomiky.

Cirkulární ekonomika nefunguje pouze v případě nábytku či elektroniky ale i v případě potravinových či jiných obalů.