Jiným termínem pro tuto skupinu chorob je i slovní spojení nemoci z blahobytu, které o jejich původu a rizikových faktorech samo o sobě mnohé vypovídá. Vyskytují se mnohem častěji ve vyspělých zemích, než v zemích třetího světa. Choroby bývají častější ve městech, předpokládá se tedy vliv zejména městského životního stylu. Alkohol, kouření, nedostatek spánku a neustálý stres pak jen dokreslují celkový obraz předpokládaných vyvolávajících faktorů.

smutný muž

Obezita

Stav, kdy se energetická rezerva uložená v tukové tkáni rozrostla do takové míry, že ohrožuje či vážně poškozuje zdraví. Dle statistických údajů Státního zdravotního ústavu trpí nadváhou každý druhý Čech, přímo obezita podle něj postihuje čtvrtinu populace. Mezi hlavní příčiny bezpochyby patří nevhodný způsob stravování a nedostatek pohybu.

Cukrovka

Často jde ruku v ruce s obezitou. Jedná se o poruchu metabolismu sacharidů, jejímž principem je relativní nebo absolutní nedostatek inzulinu, což je hormon snižující hladinu glukózy v krvi. Nemoc se dělí na dva základní typy podle její primární příčiny.

Rakovina

Nádorové onemocnění je stav, kdy se buňka nebo skupina buněk vymkne hormonální kontrole těla a začne se neregulovaně množit. Nádory se podle způsobu růstu a prognózy dělí na maligní a benigní. Větší riziko představují nádory maligní, které rostou rozeseté ve tkáni, což znemožňuje jejich chirurgické odstranění. Také mohou zakládat sekundární ložiska, neboli metastazovat.
silueta podnikatele

Deprese

Rozšířená psychická porucha, mezi jejíž příznaky patří neustálá skleslost a smutek, neschopnost prožívat radost a nechuť vykonávat v podstatě jakoukoliv činnost. Na vině mohou být jak poruchy biochemických pochodů v mozku, tak i důsledky vnějších vlivů, zejména chronického stresu nebo různých traumat. Deprese mohou způsobit jako svůj vedlejší účinek i některé léky. Jakožto duševní poruchu je depresi potřeba léčit skrze psychoterapii, a především odstranit vyvolávající příčiny. V některých případech je nevyhnutelné i nasazení antidepresiv.