Úspěch ve škole záleží na mnoha okolnostech. Pokud nechcete při vašem studiu nic podcenit, zaměřte se na svůj specifický učební styl. Jeho nalezení totiž může být klíčem k lepším studijním výsledkům.
muž s tabletem

Co je učební styl?

Jedná se individuální způsob učení, protože každý člověk má jiný způsob přijímání a shromažďování znalostí. Nejčastěji se učební styly dělí z podle smyslových preferencí:
1.       Zrakový, vizuální
Těmto lidem vyhovuje v nových situacích pozorování a uplatňují především své zrakové schopnosti. Vyhovují jim mapy, tabulky, grafy, symboly, obrázky, fotografie, videa a přemýšlejí v obrazech. Studenti se zrakovým učebním stylem preferují čtení knih před výkladem. Pokud mají něco reprodukovat, jsou schopni si přesně vybavit stránku z učebnice či sešitu, typ písma, grafiky atd. Zrakově orientovaní studenti by si měli materiály kopírovat, opisovat, dělat myšlenkové mapy, nákresy, psát si poznámky, výpisky, zvýrazňovat a podtrhávat si důležité informace.
 
2.       Sluchový, auditivní
Pokud si snadněji zapamatujete informace, které slyšíte, pak můžete být sluchovým typem. Takovým lidem se dobře učí prostřednictvím výkladu, skupinových diskuzí a zvukových záznamů. Patříte-li k tomuto typu, choďte co nejvíce na přednášky a nahrávejte si hlas učitele, čtěte si text z učebnice nahlas, vznášejte časté dotazy a diskutujte s ostatními.
 přednášející u tabule
3.       Pohybový, kinestetický
Takoví jedinci se snadněji učí, když si mohou něco vyzkoušet, osahat, zkrátka potřebují pohyb a něco zažít.  Při učení preferují reálné věci, příklady, mají rádi pokusy, názorné pomůcky, modely. Pokud patříte k tomuto typu, dělejte si časté přestávky, při učení choďte, vytvářejte si kartičky, trojrozměrné materiály, prezentace pro ostatní. Navštěvujte výstavy a exkurze.
 
A ještě jedna důležitá poznámky, učební styly se vzájemně nevylučují, ve skutečnosti mnoho studentů používá kombinaci několika stylů. Navíc neexistuje žádný důkaz o tom, že by byl jeden účinnější než druhý – jde jen o to, najít si ten, který vám nejvíce vyhovuje.