Největšího uznání, co se týče profesí, se v České republice (dle průzkumů veřejného mínění) dočkali zásahové jednotky Integrovaného záchranného sboru IZS, kam patří hasiči, zdravotní služba a policie. Tito lidé mnohdy riskují i svůj život, aby pomáhali ostatním ve svízelných situacích, a ty se mohou odehrát prakticky kdykoli. Jednotky IZS udržují nonstop pohotovost, dostupnou na bezplatných telefonních linkách 24 hodin denně, po celý rok.

instalatérské nářadí

Zajímavé je, že v anketních otázkách ohledně obliby profesí si málokdo vzpomene na instalatéry. Instalatér nonstop je také služba, kterou lze využít po celý rok v denní i noční hodinu, a tito řemeslníci také zasahují v některých situacích, kdy může dojít k ohrožení lidského života a majetku.

Havárie topení – jestliže vám vypoví službu topná soustava v silných mrazech, a v domě žijí chronicky nemocní lidé, malé děti a senioři, může být pobyt v takovém prostředí nejen nepříjemný, ale i nebezpečný, například kvůli rozvoji zápalu plic a s ním spojenými komplikacemi.

instalatérský hasák

Zanesený odpad – podobné je to i s odpady. V domácnosti, kde žije jen jedna osoba bez zdravotních problémů, si snadno odskočí na toaletu jinam a přečká i několik dnů, takže havarijní servis není pro ni tak zásadní, ale tam, kde jsou staří a špatně mobilní lidé anebo kojenci či batolata, tem je funkční záchod i funkční odpad v koupelně a v kuchyni nezbytný prakticky nepřetržitě. Tehdy je instalatérský havarijní servis velmi vítaný, pokud se problém stane třeba v sobotu večer.

Úniky vody – unikající voda v domácnosti může způsobit i velmi závažné situace, například jestliže se dostane až do elektroinstalace. Voda v koncových prvcích, jako jsou rozvodné krabice, zásuvky a vypínače, může způsobit zkrat a dokonce požár, a samozřejmě může zavinit i smrtelný úraz. Proto by se úniky vody do zdiva měly řešit urychleně, tedy právě skrze havarijní nonstop servis.